Ja, PPS® Original och PPS® Ceramic har korta härdningsperioder och är färdighärdade för att brukas när du hämtar bilen. Dock får du inte tvätta bilen under några dygn efter behandlingen. Se garantibeviset för vad som gäller för din lackskyddsbehandling.