1. Hantering av personuppgifter

Waxdepån/NDAB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och i denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, kontaktar oss med en förfrågan eller blir kund hos oss på Waxdepån/NDAB.

Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på www.waxdepan.se/integritetspolicy och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

North Dynamic AB med bifirma Waxdepån Svenska (Waxdepån/NDAB), Tillverkarvägen 9, 187 66 TÄBY, 556068-5686, är personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Waxdepån/NDAB.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss kan vi komma att samla in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bil-registreringsnummer, betalningsuppgifter, köp- och orderhistorik, och annan ärenderelaterad information såsom information du lämnat vid kontakter med vår personal.

Förutom de personuppgifter som du som kund eller intressent lämnar till oss hämtar vi även i vissa fall adressuppgifter och information om din bil från Transportstyrelsens register för att kunna nå dig med relevanta och bra erbjudanden.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du lämnat personuppgifter till oss på Waxdepån/NDAB så lagrar och använder vi dem för att erbjuda en bättre service för dig som kund och intressent av våra produkter och tjänster eller för att uppfylla laga krav på oss som företag. Här kan du få en översikt på hur vi använder dina personuppgifter och vilka lagliga grunder vi stödjer oss på för att lagra och hantera dessa.

Ändamål: För att kunna hantera tidsbokningar och administration av ditt köp.

Laglig grund: Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och debitera ditt köp.

Ändamål: För att kunna ge dig bra service, rekommendationer och garanti gällande ditt köp.

Laglig grund: Waxdepån/NDABs berättigade intresse är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig vid frågor relaterade till våra produkter och tjänster. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande köp- och konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter på den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Ändamål: För att förbättra vår webbplats och vår digitala marknadsföring använder vi oss av cookies (kakor) i syfte att analysera trafiken till och på vår webbplats www.waxdepan.se.

Laglig grund: Waxdepån/NDABs berättigade intresse är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår webbplats och vår digitala marknadsföring.

Ändamål: För att kunna skicka dig marknadsföring (t.ex. erbjudanden som är relevanta för dig.) via post, e-post, eller SMS.

Laglig grund: Om du är kund hos oss på Waxdepån/NDAB kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att skicka dig påminnelser om återbehandlingar samt i vissa fall erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Om du inte redan är kund hos oss så kan vi komma att skicka dig marknadsföring via offentliga adressregister och då baseras vår lagliga grund på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Waxdepån/NDABs produkter och tjänster.

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Laglig grund: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Waxdepån/NDAB delar endast dina personuppgifter när detta krävs av lagen eller om det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som t.ex. hjälper oss med vår marknadsföring, bokföring, logistik, IT-tjänster, bankhantering och krediter. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa endast att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

6. Lagring och lagringstid

Waxdepån/NDAB behandlar information om dig som kund för att kunna erbjuda den bästa servicen och vi sparar endast dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Så länge du är kund hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter men i de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid. Waxdepån/NDAB har rutiner som ser till att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi på Waxdepån/NDAB säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den i syfte att erbjuda dig som kund bästa möjliga service.

8. Dina rättigheter

Vi på Waxdepån/NDAB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. All begäran om registerutdrag hanteras på ett sådant sätt att vi kan säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person och därför kan vi komma att be om kompletterande uppgifter från dig.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Om du önskar få dina personuppgifter raderade hos oss så kan du begära detta i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

9. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid höra av dig till oss på Waxdepån/NDAB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan också framställa klagomål direkt till dem.

10. Kontakta oss

Vi vill att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Waxdepån/NDAB via e-post info@waxdepan.se, info@ndab.se eller på telefon 08-446 33 55.


 

Du som besöker Waxdepåns hemsida

 

Waxdepan.se använder cookies, tracking samt lagrar IP-nummer. Vi anonymiserar all data och hanterar ingen data på individnivå. Du kan stänga av tracking första gången du besöker vår webbplats, och du kan blockera cookies i din webbläsares inställningar. Läs mer nedan.

 

Cookies

 

Cookies som WordPress och vår server använder för att sidan ska fungera och vara snabb. Dessa cookies är inte kopplade till din identitet eller ditt IP-nummer utan skapar ett slumpat nummer som inte går att spåra.

 

Cookies som Google Analytics använder för att vi ska kunna analysera hur sidan används och vad vi behöver förbättra. Vi anonymiserar IP-adresserna inom ramen för Googles verktyg, för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.

 

Cookies som är kopplade till Waxdepåns annonsering och gör det möjligt för dig som besökare att bli nådd av våra digitala annonser. Första gången du besöker sidan får du en möjlighet att välja bort dessa, och du kan också ändra dina inställningar senare (se nedan om tracking).

 

 

Tracking

 

Tracking, via så kallade pixlar, är en metod att ”följa” besökare på hemsidan så att dina nätvanor ska kunna styra vilka annonser du får ta del av. Du som till exempel ofta besöker resesidor, kommer att få fler annonser om resor. Och du som aldrig intresserar dig för båtar, slipper få båtannonser. Vi använder tracking för att den som har visat intresse för Waxdepån.

 

Första gången du besöker vår sida får du möjlighet att godkänna eller avstå från tracking. Du kan också när som helst avanmälan ditt IP-nummer från datadriven annonsering med hjälp av hemsidan Your Online Choices. För att avgöra vilka databaser du godkänner, gå till http://youronlinechoices.com/ och välj ”Your ad choices”.

 

På Waxdepåns hemsida finns pixlar från:

 

Facebook. För att vi ska kunna rikta annonsering på Facebook till de IP-nummer som har besökt Waxdepåns hemsida. Waxdepån hanterar ingen information om personer eller vad de gör på Facebook. Facebook följer den gällande dataskyddslagen i EU och kommer att följ’a GDPR.

 

Google. Vi använder Google Analytics för att analysera och utvecklas Waxdepåns hemsida. Vi anonymiserar IP-adresserna för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.

Hubspot. Vi använder Hubspot som CRM system.