Lukter är svårt och kan ibland faktiskt vara omöjliga. Genom textiltvätt och luktsanering kan vi nå målet. Ring oss för en bedömning av just din bil.