När vår produkt reagerar med flygrost så färgas den röd.

Om du upptäcker små rostfläckar, kan du använda en specifik produkt som är pH neutral för att ta bort flygrost.

Flygrost är ett fenomen som drabbar bilar och orsakas av små järnpartiklar som fastnar på ytan. Dessa järnpartiklar kan komma från olika källor, såsom bromsskivor, järnvägar, industrier och andra fordon. När järnpartiklarna utsätts för fukt och luft, börjar de rosta och kan skapa små rostfläckar på bilens yta, vilket ger det karakteristiska utseendet av flygrost.

Flygrost är inte lika allvarligt som genomgripande rost, men det kan ändå skada bilens lack om det inte behandlas. Här är några åtgärder för att förebygga och ta bort flygrost på bilar:

  1. Regelbunden tvätt: Tvätta bilen regelbundet, särskilt under fuktiga förhållanden och när du kör på saltade vägar. Detta hjälper till att skölja bort järnpartiklar innan de hinner orsaka skador.
  2. Lackskydd: Använd ett lackskyddsmedel eller liknande på bilens yta för att skapa en skyddande barriär mellan lacken och miljön. Detta kan förhindra att järnpartiklar fäster vid ytan och minskar risken för flygrost.
  3. Kontrollera ytan: Inspektera bilens yta regelbundet för tecken på flygrost. Om du upptäcker små rostfläckar, kan du använda en specifik produkt som är pH neutral för att ta bort flygrost. Dessa produkter innehåller ofta ämnen som löser upp järnoxid, vilket gör det enkelt att spola bort ”rosten”. När produkten reagerar med metallpartiklarna så färgas dessa röda.
  4. Parkering: Undvik att parkera nära järnvägar, industrier och andra platser där det kan finnas höga halter av järnpartiklar i luften.

Genom att vara uppmärksam på förebyggande åtgärder och regelbundet kontrollera bilens yta kan du minska risken för flygrost och bibehålla bilens utseende och värde.

Vi ställde frågan till Tobbe på Waxdepån om flygrost även kan fastna på plastdetaljer, som t.ex stötfångare av plast?

Ja, flygrost kan fastna på plastdetaljer på bilen. Även om plast inte rostar, kan järnpartiklar från omgivningen fästa sig på plastytorna och börja rosta där. Detta kan leda till att det bildas små rostfläckar på eller runt plastdetaljerna.

För att skydda och rengöra plastdetaljer från flygrost och andra föroreningar kan du använda specifika rengöringsprodukter som är säkra för plastmaterial. Dessa produkter kan hjälpa till att lösa upp och ta bort järnoxidpartiklar samt förhindra att de fäster vid ytan igen.
(Waxdepån säljer en sådan produkt i butiken i Arninge).

Det är viktigt att vara försiktig när du rengör plastdetaljer, eftersom vissa produkter och metoder som är lämpliga för att ta bort flygrost från metallytor kan skada plasten. Följ alltid anvisningarna på rengöringsprodukten och testa den på en liten, diskret yta innan du applicerar den på större områden för att säkerställa att den inte skadar plastmaterialet.

Eller så kan man komma till Waxdepån? ;-)

Ja precis. Hit är man alltid välkommen! :-)

Gör något för din bil idag!

Ring oss så bokar vi in en tid.

…eller skicka en förfrågan

(Vi delar inte dina uppgifter med någon.)